Výstavy a publikační činnost

Občas někde něco mého visí, občas mi někde něco vyjde...


Aktuálně


Proběhlé

Výstavy

Výstava velkých jmen světové fotografie, výtvarného umění a mě. Velká čest. Více informací

Další výstavy, kterých jsem byl součástí

Co lítá po Písku - Prácheňské muzeum v Písku

Příběhy české přírody - Botanická zahrada Praha, Masarykova univerzita Brno, Severočeské muzeum v Liberci a Jungmanovo náměstí v Praze

Publikační činnost

Tuto nádhernou knihu Ivo Stehlíka a kolektivu autorů, jsem doplnil krátkým textem a několika fotografiemi. Více informacíFotografie z Izraele v legendárním pořadu České televize:

Chcete mě?

Článek v Mladé frontě Dnes (verze těsně před tiskem) a na idnes.cz