Z Gruzie

Cesta na Velký Kavkaz na Kazbegi, pak do NP Lagodekhi, dále do NP Vashlovani a NP Chachuna. Malý Kavkaz, Javakheti, Vardzia a Tbilisi...

Hory, krajina, detaily a vše ostatní...

Tbilisi

Vardzia

Venkov, východ i západ... 

Seznam všech pozorovaných druhů

 1. Husice rezavá
 2. Husice liščí
 3. Hvízdák eurasijský
 4. Kachna divoká
 5. Kopřivka obecná
 6. Čírka modrá
 7. Polák chocholačka
 8. Polák velký
 9. Polák malý
 10. Tetřívek Kavkazský
 11. Velekur kavkazský
 12. Frankolín obecný
 13. Orebice čukar
 14. Bažant obecný
 15. Potápka černokrká
 16. Potápka roháč
 17. Potápka rudokrká
 18. Potápka malá
 19. Pelikán kadeřavý
 20. Kormorán velký
 21. Volavka popelavá
 22. Volavka červená
 23. Čáp bílý
 24. Čáp černý
 25. Orlosup bradatý
 26. Sup bělohlavý
 27. Sup hnědý
 28. Sup mrchožravý
 29. Orel mořský
 30. Orel skalní
 31. Orel královský
 32. Orel křiklavý
 33. Orlík krátkoprstý
 34. Orel nejmenší
 35. Luňák hnědý
 36. Moták pochop
 37. Káně bělochvostá
 38. Káně lesní ruská
 39. Včelojed lesní
 40. Krahujec obecný
 41. Jestřáb lesní
 42. Poštolka jižní
 43. Ostříž lesní
 44. Sokol stěhovavý
 45. Lyska černá
 46. Jeřáb popelavý (ssp. archibaldi)
 47. Čejka chocholatá
 48. Pisík obecný
 49. Racek arménský
 50. Racek bělohlavý
 51. Rybák obecný
 52. Rybák bělokřídlý
 53. Holub skalní
 54. Holub domácí
 55. Holub hřivnáč
 56. Hrdlička zahradní
 57. Hrdlička divoká
 58. Hrdlička senegalská
 59. Kukačka obecná
 60. Výreček malý
 61. Lelek lesní
 62. Rorýs obecný
 63. Rorýs velký
 64. Ledňáček říční
 65. Vlha pestrá
 66. Mandelík hajní
 67. Dudek chocholatý
 68. Datel černý
 69. Žluna zelená
 70. Strakapoud velký
 71. Strakapoud bělohřbetý
 72. Krutihlav obecný
 73. Skřivan polní
 74. Chocholouš obecný
 75. Skřivan lesní
 76. Skřivánek krátkoprstý
 77. Skřivánek menší
 78. Kalandra zpěvná
 79. Skřivan ouškatý (ssp. penicillata)
 80. Břehule říční
 81. Břehule skalní
 82. Vlaštovka obecná
 83. Jiřička obecná
 84. Linduška horská
 85. Linduška luční
 86. Konipas bílý
 87. Konipas luční (ssp. feldegg)
 88. Konipas horský
 89. Střízlík obecný
 90. Skorec vodní
 91. Pěvuška modrá
 92. Pěvuška podhorní
 93. Červenka obecná
 94. Slavík obecný
 95. Pěvec ryšavý
 96. Rehek zahradní
 97. Rehek domácí (ssp. ochruros)
 98. Rehek bělokřídlý
 99. Bramborníček hnědý
 100. Bramborníček černohlavý
 101. Drozd zpěvný
 102. Drozd brávník
 103. Kos černý
 104. Kos horský
 105. Skalník modrý
 106. Bělořit šedý
 107. Bělořit plavý
 108. Bělořit okrový
 109. Pěnice vlašská
 110. Pěnice černohlavá
 111. Pěnice hnědokřídlá
 112. Pěnice pokřovní
 113. Pěnice dlouhozobá
 114. Pěnice uzdičková
 115. Rákosník proužkovaný
 116. Rákosník obecný
 117. Rákosník velký
 118. Sedmihlásek hajní
 119. Budníček menší
 120. Budníček větší
 121. Budníček kavkazský
 122. Budníček žlutavý
 123. Lejsek šedý
 124. Lejsek malý
 125. Lejsek černokrký
 126. Sýkora koňadra
 127. Sýkora uhelníček
 128. Sýkora modřinka
 129. Mlynařík dlouhoocasý
 130. Moudivláček lužní
 131. Brhlík lesní
 132. Brhlík turecký
 133. Brhlík skalní
 134. Brhlík východní
 135. Zedníček skalní
 136. Šoupálek dlouhoprstý
 137. Ťuhýk menší
 138. Ťuhýk obecný
 139. Ťuhýk rudohlavý
 140. Straka obecná
 141. Sojka obecná (ssp. atricapillus)
 142. Kavka obecná
 143. Kavče červenozobé
 144. Kavče žlutozobé
 145. Vrána šedá
 146. Krkavec velký
 147. Špaček obecný
 148. Špaček růžový
 149. Žluva hajní
 150. Vrabec domácí
 151. Vrabec pokřovní
 152. Vrabec skalní
 153. Pěnkava obecná
 154. Konopka obecná
 155. Konopka žlutozobá
 156. Stehlík obecný
 157. Zvonek zelený
 158. Zvonohlík královský
 159. Hýl obecný
 160. Dlask tlustozobý
 161. Hýl rudý
 162. Hýl velký
 163. Strnad rákosní
 164. Strnad zahradní
 165. Strnad černohlavý
 166. Strnad luční
 167. Strnad viničný

Z dalších zvířat namátkou...

 • Kozorožec dagestánský
 • Gazela džejran
 • Liška obecná
 • Zajíc polní
 • Králík divoký
 • Veverka krátkouchá
 • Zmije gruzínská
 • Zmije levantská
 • Blavor žlutý
 • Agama kavkazská
 • Solifuga
 • Želva žlutohnědá

a několik druhů ještěrek