Z Gruzie

Cesta na Velký Kavkaz na Kazbegi, pak do NP Lagodekhi, dále do NP Vashlovani a NP Chachuna. Malý Kavkaz, Javakheti, Vardzia a Tbilisi...

Hory, krajina, detaily a vše ostatní...

Tbilisi

Vardzia

Venkov, východ i západ... 

Seznam všech pozorovaných druhů

Celkem pozorováno: 167 druhů ptáků, několik druhů savců a plazů

(tučně jsou ty, které jsem viděl poprvé v životě)

  • Husice rezavá
  • Husice liščí
  • Hvízdák eurasijský
  • Kachna divoká
  • Kopřivka obecná
  • Čírka modrá
  • Polák chocholačka
  • Polák velký
  • Polák malý
  • Tetřívek Kavkazský
  • Velekur kavkazský
  • Frankolín obecný
  • Orebice čukar
  • Bažant obecný
  • Potápka černokrká
  • Potápka roháč
  • Potápka rudokrká
  • Potápka malá
  • Pelikán kadeřavý
  • Kormorán velký
  • Volavka popelavá
  • Volavka červená
  • Čáp bílý
  • Čáp černý
  • Orlosup bradatý
  • Sup bělohlavý
  • Sup hnědý
  • Sup mrchožravý
  • Orel mořský
  • Orel skalní
  • Orel královský
  • Orel křiklavý
  • Orlík krátkoprstý
  • Orel nejmenší
  • Luňák hnědý
  • Moták pochop
  • Káně bělochvostá
  • Káně lesní ruská
  • Včelojed lesní
  • Krahujec obecný
  • Jestřáb lesní
  • Poštolka jižní
  • Ostříž lesní
  • Sokol stěhovavý
  • Lyska černá
  • Jeřáb popelavý (ssp. archibaldi)
  • Čejka chocholatá
  • Pisík obecný
  • Racek arménský
  • Racek bělohlavý
  • Rybák obecný
  • Rybák bělokřídlý
  • Holub skalní
  • Holub domácí
  • Holub hřivnáč
  • Hrdlička zahradní
  • Hrdlička divoká
  • Hrdlička senegalská
  • Kukačka obecná
  • Výreček malý
  • Lelek lesní
  • Rorýs obecný
  • Rorýs velký
  • Ledňáček říční
  • Vlha pestrá
  • Mandelík hajní
  • Dudek chocholatý
  • Datel černý
  • Žluna zelená
  • Strakapoud velký
  • Strakapoud bělohřbetý
  • Krutihlav obecný
  • Skřivan polní
  • Chocholouš obecný
  • Skřivan lesní
  • Skřivánek krátkoprstý
  • Skřivánek menší
  • Kalandra zpěvná
  • Skřivan ouškatý (ssp. penicillata)
  • Břehule říční
  • Břehule skalní
  • Vlaštovka obecná
  • Jiřička obecná
  • Linduška horská
  • Linduška luční
  • Konipas bílý
  • Konipas luční (ssp. feldegg)
  • Konipas horský
  • Střízlík obecný
  • Skorec vodní
  • Pěvuška modrá
  • Pěvuška podhorní
  • Červenka obecná
  • Slavík obecný
  • Pěvec ryšavý
  • Rehek zahradní
  • Rehek domácí (ssp. ochruros)
  • Rehek bělokřídlý
  • Bramborníček hnědý
  • Bramborníček černohlavý
  • Drozd zpěvný
  • Drozd brávník
  • Kos černý
  • Kos horský
  • Skalník modrý
  • Bělořit šedý
  • Bělořit plavý
  • Bělořit okrový
  • Pěnice vlašská
  • Pěnice černohlavá
  • Pěnice hnědokřídlá
  • Pěnice pokřovní
  • Pěnice dlouhozobá
  • Pěnice uzdičková
  • Rákosník proužkovaný
  • Rákosník obecný
  • Rákosník velký
  • Sedmihlásek hajní
  • Budníček menší
  • Budníček větší
  • Budníček kavkazský
  • Budníček žlutavý
  • Lejsek šedý
  • Lejsek malý
  • Lejsek černokrký
  • Sýkora koňadra
  • Sýkora uhelníček
  • Sýkora modřinka
  • Mlynařík dlouhoocasý
  • Moudivláček lužní
  • Brhlík lesní
  • Brhlík turecký
  • Brhlík skalní
  • Brhlík východní
  • Zedníček skalní
  • Šoupálek dlouhoprstý
  • Ťuhýk menší
  • Ťuhýk obecný
  • Ťuhýk rudohlavý
  • Straka obecná
  • Sojka obecná (ssp. atricapillus)
  • Kavka obecná
  • Kavče červenozobé
  • Kavče žlutozobé
  • Vrána šedá
  • Krkavec velký
  • Špaček obecný
  • Špaček růžový
  • Žluva hajní
  • Vrabec domácí
  • Vrabec pokřovní
  • Vrabec skalní
  • Pěnkava obecná
  • Konopka obecná
  • Konopka žlutozobá
  • Stehlík obecný
  • Zvonek zelený
  • Zvonohlík královský
  • Hýl obecný
  • Dlask tlustozobý
  • Hýl rudý
  • Hýl velký
  • Strnad rákosní
  • Strnad zahradní
  • Strnad černohlavý
  • Strnad luční
  • Strnad viničný

Ostatní

  • Kozorožec dagestánský
  • Gazela džejran
  • Liška obecná
  • Zajíc polní
  • Králík divoký
  • Veverka krátkouchá
  • Zmije gruzínská
  • Zmije levantská
  • Blavor žlutý
  • Agama kavkazská
  • Solifuga
  • Želva žlutohnědá