Výstava - Co lítá po Písku

12.02.2016

Od 1. 3. do 22. 5. 2016 je možno pár mých fotek vidět v Prácheňském muzeu v Písku jako součást výstavy Co lítá po Písku.

Popis výstavy:
Populárně naučná výstava zaměřená na druhy ptáků žijících v Písku. Při řadě akcí pro veřejnost bývají lidé překvapeni, kolik druhů ptáků žije ve městě. V současnosti bylo v Písku zjištěno 114 druhů ptáků. Aby mohli žít mezi lidmi, museli se různými zajímavými cestami adaptovat na nové prostředí a přizpůsobit se životu s lidmi, psy, kočkami, potkany, odpadky, auty, atd. Naopak za to získali lepší zdroje potravy, lepší ochranu před nebezpečím a predátory, lepší a bezpečnější místa pro hnízdění a vyvádění mláďat. Ve výstavě uvidíte přes 80 nejzajímavějších a nejhezčích druhů, dozvíte se kde ve městě bydlí (hřbitovy, parky, historické centrum, řeka Otava, rybníky, průmyslové zóny či brownfieldy, rodinné domky a jejich zahrady, panelová sídliště), co museli pro to udělat a co obětovat. V dalších částech výstavy můžete soutěžit se zoologem PM, kdo dříve zjistí letošní jaro přílet toho kterého druhu z teplých krajin do Písku, hlasovat o nejhezčího ptáka v Písku, poznat či se dokonce naučit zpěv různých druhů ptáků, dozvědět se, co vše lze udělat pro ptáky, aby se jim s námi lépe žilo - od krmítek až po budky - jak mají být správně konstruována, jak můžete přispět k výzkumu ptáků, jaké knihy o ptácích si nejlépe pořídit, abyste je mohli začít určovat. Co udělat, když najdete zraněného nebo jen "zraněného" ptáka a jak to od sebe rozeznat, poznáte, že létají i jiní živočichové a také s námi žijí ve městě. A pro děti budou připraveny různé hry. O každém z nich se můžete dozvědět mnohem víc, než se vešlo do výstavy. (Ve výstavě je o každém druhu zmíněna jen jedna zajímavost, aby to nebylo dlouhé čtení.) Zajímavosti o různých druzích ptáků, které se nevešly do výstavy se můžete dozvědět na dvou přednáškách v březnu a v dubnu v PM nebo při komentovaných prohlídkách výstavy se zoologem PM v dubnu.