Výstavy a publikační činnost

Občas někde něco mého visí, občas mi někde něco vyjde a zde je souhrn...


Aktuálně


Proběhlé

Kalendáře

Výstavy

Výstava velkých jmen světové fotografie, výtvarného umění a mě. Velká čest. Více informací


Další výstavy, kterých jsem byl součástí

Co lítá po Písku - Prácheňské muzeum v Písku

Příběhy české přírody - Botanická zahrada Praha, Masarykova univerzita Brno, Severočeské muzeum v Liberci a Jungmanovo náměstí v Praze


Publikační činnost

Tuto nádhernou knihu Ivo Stehlíka a kolektivu autorů, jsem doplnil krátkým textem a několika fotografiemi. Více informacíČlánek v Mladé frontě Dnes (verze těsně před tiskem) a na idnes.czFotografie z Izraele v legendárním pořadu České televize - Chcete mě?